Elektryk z uprawnieniami Gdańsk – SEP

Nasz zespół składa się z elektryków, którzy zdobyli uprawnienia SEP, czyli Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Świadectwo kwalifikacyjne SEP jest niezbędnym dokumentem każdego elektryka, które poświadcza o jego wysokich kompetencjach, wiedzy i umiejętnościach w zakresie elektryki. Dbamy w ten sposób o to, aby mieli Państwo dostęp do najlepszej jakości usług.

 

Doświadczony elektryk z uprawnieniami Gdańsk

Grupa naszych doświadczonych elektryków z uprawnieniami codziennie dostarcza usługi najwyższej jakości na terenie Gdańska. Realizujemy nawet bardzo skomplikowane projekty instalacji, wykonujemy przyłącza i odbiory budynków. Fachowo doradzamy w wyborze najlepszych nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań.

 

Dlaczego tak ważne są uprawnienia?

Praca z prądem elektrycznym to bardzo duża odpowiedzialność. Niewielki błąd może spowodować zagrożenie życia lub szkody materialne. Osoby dostarczające usług związanych z tworzeniem i konserwacją sieci elektrycznych powinny działać dokładnie i uważnie, by uniknąć popełniania błędów. Uprawnienia są potwierdzeniem wiedzy i umiejętności elektryka. Do ich uzyskania konieczne jest zdanie egzaminów przed komisją Urzędu Regulacji Energetyki. Dopiero po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego zdanie takiego egzaminu można zostać elektrykiem.

Należy pamiętać, że nawet najmniejsze naprawy urządzeń i elementów sieci elektrycznej wymagają odpowiednich uprawnień. Wykonywanie tego rodzaju pracy przez osobę nieposiadającą kwalifikacji nie tylko stwarza zagrożenie, ale też może wiązać się z karami finansowymi nakładanymi m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

Mężczyzna w goglach